Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2013

acobynie
21:00
acobynie
20:58
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

February 02 2013

acobynie
21:54
4012 b9e5 500
Reposted fromcattolico cattolico viaSayid Sayid

January 22 2013

acobynie
17:17
Play fullscreen
Bielsko-Biała ;)

January 21 2013

acobynie
20:14
Najbardziej niedobrana para na swiecie:D

January 20 2013

acobynie
21:34
4940 d221 500
The Walking Dead...
Pierwszy ( i mam nadzieję ostatni ) raz w życiu gra komputerowa mnie tak przygnębiła. Takie zrobiła na mnie wrażenie, że postanowiłam się nim podzielić na soupie, a nie często to robię ostatnimi czasy. Myślałam, że sobie postrzelam w zombie w ramach relaksu, a gra okazała się daleka od strzelanki. No nic, w każdym razie szkoda, że nie była dłuższa.
Reposted bywalking-dead walking-dead

December 03 2012

acobynie
20:17
acobynie
20:08
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamoveover moveover
acobynie
20:08
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamoveover moveover

November 07 2012

acobynie
20:41
7156 2be5 500
polityka vs. Polityka
Reposted fromwebjunk webjunk viamolkoholic molkoholic

August 22 2012

acobynie
19:25

August 10 2012

acobynie
19:42
 Życie daje drugą szansę tylko tym, którym nigdy nie stworzyło pierwszej. Właściwie jest to szansa z drugiej ręki, której ktoś nie potrafił wykorzystać, ale lepsze to niż nic
— Zafon

June 17 2012

acobynie
07:08
3858 5999
Reposted fromturion turion viaSayid Sayid

June 12 2012

acobynie
22:02
Normalnie mi się udzieliła atmosfera Euro. I mecze oglądam z ZAINTERESOWANIEM. Nie tylko nasze. Nigdy bym się tego po sobie nie spodziewała :)

June 11 2012

acobynie
21:03
5937 b8ed
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaSayid Sayid

June 04 2012

acobynie
14:47
Tacy sami, a ściana między nami
— Lady Pank
Reposted fromweightless weightless viaSayid Sayid

June 01 2012

acobynie
13:13
1907 779e
Reposted frommyszor myszor viamolkoholic molkoholic

May 25 2012

acobynie
11:11

April 28 2012

acobynie
06:08
9663 f8e4
Reposted fromchristi christi viaSayid Sayid
acobynie
06:07
8597 a69a
Reposted fromnimble nimble viaecce ecce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...